• بررسی ضریب رفتار سازه با تغییر سیستم مهاربندی واگرا به همگرا در ارتفاع به روش طیف ظرفیت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 843
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   ضریب رفتار به عنوان یکی از پارامترهای مهم و اساسی طراحی لرزه ای به شمار می رود که به کمک آن می توان رفتار غیرخطی سازه در ظراحی ها را در یک طراحی خطی اعمال نمود. بر این اساس، آئین نامه طرح را مجاز می دارد که ساختمان را تحت اثر برش پایه کاهش یافته غیر ارتجاعی به صورت ارتجاعی تحلیل نماید. این مقاله ضریب رفتار سازه را با تغییر سیستم مهاربندی واگرا به همگرا در ترازی ارتفاعی مختلف، مورد بررسی قرار می دهد. در تحقیق انجام شده، کلیه مدل ها با استفاده ازنرم افزار sap2000 تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی قرار گرفته و سپس ضریب رفتار آن ها به روش طیف ظرفیت محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که با تغییر مهاربند هشتی واگرا به همگرا در طبقات تحتانی، یعنی تا تراز 0.4 ارتفاع سازه، علی رغم ترکیب سیستم مهاربندی همگرا و واگرا در ارتفاع، می توان از همان ضریب رفتار سیستم مهاربندی واگرا (r=7)، در طراحی سازه استفاده نمود، زیرا در این وضعیت مهاربندی ضریب رفتار سازه بیشتر تحت تاثیر سیستم واگرا قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها