• ارزیابی اثر طول تیر پیوند بر آسیب پذیری قاب های فولادی با مهاربندی برون محور با استفاده از شاخص های خسارت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 909
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی و به کمک شاخص های خسارت به بررسی میزان آسیب پذیری لرزه ای دو مدل قاب فولادی برون محور، تیر پیوند در مرکز (تیر پیوند در بین دو بادبند) و تیر پیوند در کنار (تیر پیوند در بین تک بادبند و ستون) با تعداد طبقات 2، 4، 7 و 10 طبقه با طول های پیوند 0.3l ,0.2l ,0.15l در سطح خطر یک پرداخته شده است. با استفاده از نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی، میزان آسیب پذیری این قاب ها با توجه به شاخص های خسارتkrawinkler-zohrei ,park-ang  بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان می دهند که شاخص های خسارت در قاب های با طول پیوند کوتاه (0.2l ,0.15l) کمتر از قاب های با طول پیوند متوسط (0.3l) است. در کلیه قاب ها رفتار برشی تیر پیوند به علت کوتاه نمودن طول آن، آسیب وارده به اعضا و قاب را کاهش می دهد بطوری که قاب های با طول پیوند 0.15l دارای کمترین مقدار شاخص آسیب هستند. چگونگی توزیع مفاصل در این قاب ها نیز بررسی شده است نتایج نشان می دهد که در قاب های با تیر پیوند مرکزی تقارن در توزیع مفاصل وجود دارد که سبب توزیع مناسب و متقارن آسیب وارده نیز می گردد در حالی که در قاب های با تیر پیوند کناری توزیع مفاصل به صورت متقارن نمی باشد به همین علت آسیب وارده در کل قاب توزیع نشده است بلکه در یک سری از اعضا بیشتر از عضوهای دیگر تجمع آسیب پذیر می شود به همین علت رفتار قاب های با تیر پیوند مرکزی با توجه به توزیع متقارن آسیب مناسب تر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها