• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 999
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  شناخت در مورد کیفیت رواناب سطحی در مناطقی که در ناحیه های نیمه خشک جهان قرار گرفته اند. در این مطالعه کیفیت راواناب سطحی از سطوح مختلف در بازه آبان 88 آذر 89 در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های جمع آوری شده برای آنالیز پارامترهای مختلف از جمله نیترات، آمونیاک، اکسیژن خواهی شیمیایی، فسفر کل، اورتوفسفات و مواد جامد معلق کل مورد آزمایش قرار گرفتند. میزان emc برای پارامترهای مختلف محاسبه و در نهایت اندازه گیریها نشان می دهد که مواد جامد معلق بین 60 تا 1400 میلیگرم بر لیتر در حال تغییر است. ذرات رسوبات موجود در رواناب با گذشت زمان نیز ریزتر می شوند. نتایج اندازه گیریها نشان می دهد که با حذف ذرات بزرگتر از 11 میکرومتر، کیفیت رواناب بهبود قابل توجهی می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها