• بررسی تأثیر پارامترهای هیدرولیکی جریان بر ضریب اختلاط عرضی آلودگی در یک کانال مستطیلی مستقیم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 837
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  رودخانه ها کم بهاترین زهکش به منظور خروج زه آب زمین های کشاورزی، نواحی صنعتی و فاضلاب های شهری می باشند. با توجه به مشکلات متعدد در ارتباط با آلودگی و کیفیت منابع آبی، شناخت و مطالعه فرآیندهای اختلاط و انتقال مواد در رودخانه ها از اهمیت بسزایی در برنامه های مدیریت منابع آب برخوردار می باشد. آزمایش های این تحقیق در یک کانال مستطیلی به طول 7.3، عرض 0.6 و ارتفاع 0.4 متر، به منظور بررسی تاثیر آرایش های گوناگون بلوک ها انجام شده است. در این آزمایش ها پس از حصول جریان توسعه یافته، محلول رقیق آب نمک با غلظت مشخص از کناره کانال به سطح جریان تزریق می گردید. نهایتا در دو مقطع در پایین دست محل تزریق نمونه های غلظت برداشت و ضریب اختلاط عرضی محاسبه شد. همچنین شرایط جریان با نرم افزار fluent شبیه سازی گردید. نتایج موید این مطلب است که میزان تاثیر پارامترها وابسته به عمق نسبی جریان می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم