• استفاده از توزیع spectrogram و توزیع scalogram برای استخراج مشخصات دینامیکی پاسخ لرزه ای پلهای با دهانه ساده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 546
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پردازش سیگنالهای لرزه ای در سه حوزه زمان، فرکانس و زمان-فرکانس قابل بررسی می باشند که تا کنون معمولا از روشهای حوزه زمان و حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالهای لرزه ای استفاده شده است. این در حالیست که با توجه به نقص ذاتی غالب روشهای در حوزه زمان و در حوزه فرکانس برای پردازش سیگنالهای غیر مانا و غیرخطی، در این تحقیق از روشهای حوزه زمان-فرکانس برای پردازش سیگنالهای لرزه ای و استخراج مشخصه های دینامیکی آنها استفاده گردیده است. با استفاده از توابع زمان- فرکانس (time-frequency representation) دیدگاه مناسبی از مشخصه های دینامیکی سازه فراهم می آید. در این تحقیق برای اولین بار استفاده از توزیعهای spectrogram و scalogram جهت پردازش سیگنالهای پاسخ لرزه ای پلهای با دهانه ساده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور پلانهای زمان- فرکانس هر یک از توابع رسم شده و با مقایسه پلانهای محاسبه شده و ارزیابی نتایج بدست آمده در نهایت تابع مطلوب برای پردازش سیگنالهای پاسخ لرزه ای پلهای با دهانه ساده شناسایی شده است. جهت انجام مطالعات، مدل تحلیلی پل peer-w180مورد استفاده قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها