• بررسی رفتار شمع های مایل منفرد به روش عددی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 675
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله به مقایسه رفتار شمع های قائم و شمع های مایل پرداخته شده است. این تحقیق به روش عددی و با استفاده از نرم افزار flac3d انجام گرفته است که بر اساس روش عددی تفاضل های محدود fd استوار است. خاک به صورت محیط پیوسته و با مدل رفتاری موهر-کولمب در نظر  گرفته شده و شمع ها از جنس بتن و با مدل رفتاری الاستیک فرض شده اند. در ابتدا به منظور صحت سنجی نتایج، یک شمع قائم مدل گردیده و نتایج به دست آمده از تحلیل آن با نتایج ارائه شده توسط سایر محققین و روابط موجود مقایسه شده است. سپس شمع های مایل و قائم مدلسازی شده و پس از بارگذاری این شمع ها، مقدار تغییر مکان محوری و جانبی شمع برای مقادیر مختلف بارهای محوری و جانبی محاسبه و نتایج انواع شمع ها با هم مقایسه شده اند. از مقایسه این نتایج می توان رفتار شمع های قائم و مایل و تفاوت های رفتاری آنها تحت اثر بارهای محوری و جانبی را بهتر درک کرد و از این موضوع برای بهینه سازی طراحی ها استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها