• تحلیل پایداری تکیه گاه سنگی سدها با مدل سازی هندسی-ژئوتکنیکی گروه های کلیدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1627
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   تحلیل پایدار و قابلیت اعتماد شیب دیواره ها بخصوص شیب سنگ های درزه دار از جمله مسائل مورد توجه در طراحی سدها می باشد. بررسی رفتار مکانیکی سنگ ها به دنبال ناپایداری سنگ های درزه دار سد وایونت ایتالیا در اکتبر 1963 مورد توجه بیشتری قرار گرفت. یکی از روش های تحلیل پایداری یافتن مدل هندسی پایداری توده های سنگی شامل مجموعه بلوکهای شبیه سازی شده می باشد که براساس وضعیت توپوگرافی، حدود مدل، بلوک های تکتونیکی و ناپیوستگی های موجود به روش های قطعی، آماری و یا زمین آماری بصورت سه بعدی تحلیل می گردد. یافته های این تحلیل در محاسبه حجم بلوک ها وانجام مطالعات و مدل سازی های ژئوتکنیکی بر روی بلوک ها نقش اساسی در مدل سازی ریزش دیواره های سنگی و تحلیل پایداری آن ها دارد . در این تحقیق استفاده از روش گروه های کلیدی در تحلیل شیبهای سنگی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل پایداری توده سنگ درزه دار به صورت یک گروه کلیدی نشان میدهد که تحلیل گروههای کلیدی بلوکها به جای یک بلوک منفرد ضریب اظمینان بیشتری را در پایداری شیبهای سنگی بوجود می آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها