• مطالعه رفتار دینامیکی گروه شمع مایل تحت بارهای جانبی ناشی از زلزله با استفاده از روش اجزاء محدود

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 815
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله بر اساس روش اجزاء محدود، مدلی عددی به منظور رفتار دینامیکی گروه شمع های مایل بسط داده می شود. معیار پلاستیسیته خاک در این مطالعه مدل دراکر پراگر سخت شونده بوده و برای اعمال شرایط مرزی به محیط از مجموعه ای المان های میراگر برای لحاظ کردن مرز جاذب انرژی استفاده شده است. مجموعه گروه شمع چهار تایی اصطکاکی تحت تاثیر بارگذاری دینامیکی به وسیله روش تحلیل دینامیکی صریح با اعمال میرایی رایلی تحلیل شده است. در این بررسی علاوه بر اثر زاویه تمایل شمع، اثر نسبت لاغری و نسبت فواصی شمع ها به روی قطر شمع، بر پاسخ گروه شمع مورد توجه قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها