• مقایسه دقت معیارهای تجربی موهر کلمب، هوک و براون و بینیاوسکی در بررسی شکست سنگ و ارائه یک مدل جدید غیرخطی به کمک روش تقریب حداقل مربعات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/02/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/02/10
  • تعداد بازدید: 1404
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بدلیل پیچیدگی های کاربرد معیارهای تئوریک در پیش بینی رفتار توده سنگ، معیارهای تجربی متعددی برای سنگ پیشنهاد شده است .معیارهای غیرخطی هوک و براون و بینیاوسکی از جمله همین معیارهای تجربی هستند که علیرغم عدم توجیه تئوریکی کافی، با دقت مناسب رفتار توده سنگ را در شکست پیش بینی می کنند. با این حال بهتر است که چنین روابطی فراتر از داده های موجود که منحنی بر آنها منطبق می شود، تعمیم داده نشوند. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه یک مدل رفتاری جدید به کمک روش تقریب حداقل مربعات، یک منحنی غیر خطی را به صورت تجربی بر زوج داده های آزمایشگاهی برازش داده و آن را با سایر معیارهای تجربی معروف از جمله هوک و براون، موهر کلمب و بینیاوسکی مقایسه نمود. هدف از ارائه این مدل رفتاری، افزایش دقت در پیش بینی رفتار توده سنگ نسبت به مدل های رفتاری پیشین می باشد .برای این منظور، ضریب همبستگی مدل رفتاری ارائه شده به همراه انواع دیگر معیارها ارزیابی شده و با نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار rocdata مقایسه شده اند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها