• تاثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و مقدار پروتئین جیره بر میزان مصرف ابقاء نیتروژن و انرژی در جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 849
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کراتین منوهیدرات و پروتئین جیره بر میزان مصرف و ابقاء نیتروژن و انرژی در جوجه های گوشتی انجام شد. از 320 قطعه جوجه گوشتی راس در یک آزمایش فاکتوریل 4×2 با دو سطح پروتئین (یک سطح طبق کاتالوسویه راس و سطح دیگر 10 درصد بالاتر) و چهار سطح کراتین منوهیدرات (صفر، 0.1، 0.3 و 0.5 درصد جیره) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. میزان مصرف و ابقاء نیتروژن و قابلیت متابولیزه شدن انرژی خام در سن 42-25 روزگی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که انرژی قابل متابولیسم ظاهری جیره با افزایش سطح پروتئین و کراتین منوهیدرات در آن، افزایش یافت (p<0.05). میزن ابقاء نیتروژن در پرنده ها تغذیه شده با جیره های حاوی سطح بالای پروتئین به همراه سطوح 0.3 و 0.5 درصد کراتین منوهیدرات بالاتر بود (p<0.05). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که تکمیل جیره جوجه های گوشتی با  کراتین منوهیدرات سبب افزایش راندمان استفاده از انرژی و پروتئین جیره می شود. مطالعات بیشتر در این خصوص ضروری است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها