• بررسی اثرات اسانس مورد بر عملکرد جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 979
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات استفاده از اسانس مورد بر عملکرد جوجه های گوشتی شامل مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی انجام گرفت. در این آزمایش از 200 قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه + 100 میلی گرم اسانس مورد در هر کیلوگرم از جیره، 2- جیره پایه + 200 میلی گرم اسانس مورد در هر کیلوگرم از جیره 3- جیره پایه + 300 میلی گرم اسانس مورد در هر کیلوگرم از جیره، 4- جیره شاهد، 5- جیره شاهد + 10 گرم آنتی بیوتیک در هر کیلوگرم از جیره برای هر یک از دوره های آغازین، رشد و پایانی بودند. افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک در پایان سنین 10، 24 و 42 روزگی اندازه گیری شدند. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از اسانس مورد باعث کاهش معنی داری در مصرف خوراک در دوره آغازین نسبت به تیمار شاهد می شود. همچنین استفاده از اسانس مورد باعث افزایش معنی داری در افزایش وزن جوجه های گوشتی در دوره رشد و پایانی شد. نتایج حاصل نشان داد استفاده از اسانس مورد باعث کاهش معنی داری در ضریب تبدیل خوراک در دوره آغازین و رشد می شود. در مجموع نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از اسانس مورد باعث افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل خوراک در جوجه های گوشتی می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها