• ارزیابی ژنتیکی برخی صفات تولیدی مربوط به دوره اول شیرواری در گاوهای هلشتاین ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 813
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مطالعه از 64220 رکورد تولیدی مربوط به دوره اول شیرواری گاوهای هلشتاین ایران برای برآورد پارامترها و روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید شیر، درصد چربی شیر و درصد پروتئین شیر استفاده گردید. داده های مورد استفاده بین سال های 1388-1375 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع آوری شده بود. برآوردها با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و در قالب مدل حیوانی و با استفاده از نرم افزار ژنتیکی dfreml انجام شدند. روند ژنتیکی و فنوتیپی صفات مورد بررسی با استفاده از نرم افزار sas نسخه 9.1 و از تابعیت ارزش های اصلاحی و میانگین هر یک از صفات از سال زایش حیوانات برآورد گردید. وراثت پذیری تولید شیر، درصد چربی و درصد پروتئین شیر به ترتیب 0.197، 0.282 و 0.333 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی تولید شیر با درصد چربی به تربیت 0.52- و 0.32- و با درصد پروتئین به ترتیب 0.50- و 0.38- برآورد گردید. میانگین روند ژنتیکی سالانه برآورد شده برای تولید شیر، درصد چربی و پروتئین شیر به ترتیب 10.08 (کیلوگرم)، 0.002- و 0.001- (درصد) بود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها