• بررسی اثرات سطوح مختلف اسانس درمنه بر عملکرد جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/03/31
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/03/31
  • تعداد بازدید: 656
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف اسانس درمنه بر عملکرد جوجه های گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی با 200 قطعه جوجه یک روزه سویه تجاری راس-308 با 5 تیمار و 4 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار به مدت 42 روز انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون اسانس)، سطوح 300 ,200 ,100 mg/kg اسانس درمنه و 10 gr/kg آنتی بیوتیک برای هر یک از دوره های آغازین، رشد و پایانی بودند. افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در پایان سنین 10، 24 و 42 روزگی اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد تیمار آنتی بیوتیک نسبت به سایر تیمارها مصرف خوراک و افزایش وزن بیشتر و ضریب تبدیل کمتری داشت. استفاده از سطوح مختلف اسانس درمنه باعث بهبود عملکرد نسبت به تیمار شاهد شد و بنظر می رسد سطح 100 میلی گرم اسانس درمنه تاثیر بیشتری نسبت به سایر سطوح اسانس بروی عملکرد داشته است و قابل رقابت با تیمار آنتی بیوتیک می باشد.

  کلیدکککککککید، و بیآ

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها