• تخمین میزان تبخیر تعرق و کارایی در مقیاس حوضه آبریز با استفاده از سنجش از دور: مطالعه موردی در زیر حوضه قره سو

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/02/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/02/14
  • تعداد بازدید: 785
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  کشور ایران با یک سوم متوسط بارندگی جهان و 0.36 از کل منابع تجدید شونده جهان، بطور جدی با چالش کم آبی مواجه است در این میان بخش کشاورزی با مصرف تقریبا 90 درصد از منابع آب، بزرگترین رسالت را در مصرف بهینه و کارایی آب بر عهده دارد. از طرفی مدیریت عرضه و تقاضا در مقیاس های منطقه ای و حوضه ای نیاز به اطلاعات در دسترس و دارای پوشش زمانی و مکانی مناسب دارد. استفاده از تصاویر ماهواره ای کلیه این خصوصیات را در تحلیل مناسب وضعیت توسعه منطقه و پایش تغییرات زمانی مصرف آب در اراضی کشاورزی در اختیار کاربر ان قرار می دهد. در این تحقیق با پردازش تصاویر ماهواره ای noaa-avhrr در ماه های مختلف در طول یک سال، روند مصرف آب در زیر حوضه قره سو در زمین های دیم و آبی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. محاسبه تبخیر تعرق (et) که در واقع بیانگر آب مصرفی در یک دشت زراعی است، با استفاده از الگوریتم بیلان انرژی (sebal) انجام گرفته است. از طرفی میزان تولید محصول در منطقه نیز از تصاویر ماهواره ای استخراج گردید. با استفاده از اطلاعات فوق، کارایی آب (میزان تولید ماده خشک به ازای آب مصرفی) در اراضی دیم (0.33) و آبی (0.61) و کل حوضه آبریز (0.32) تعیین گردید. محاسبه کارایی آب در اراضی دیم و آبی و کل حوضه آبریز  می تواند اطلاعات ارزشمندی از وضعیت موجود مصرف آب در اختیار مدیران و تصمیم  گیران قرار دهد. در پایان جهت بدست آوردن تخمینی از دقت نتایج تبخیر تعرق حاصل از الگوریتم بیلان انرژی، همبستگی نتایج تبخیر تعرق بدست آمده از rs با اندازه گیری های انجام شده توسط تشتک تبخیر بررسی شده انست که نتایج قابل قبولی را در اکثر ایستگاه ها نشان داده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها