• ارزیابی روش های هیدرولیکی تعیین منحنی دبی-اشل (مطالعه موردی: رودخانه صفارود)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1391/11/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1391/11/03
  • تعداد بازدید: 2628
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  منحنی دبی-اشل از جمله اطلاعات پایه برای محاسبات گوناگون هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، رسوب رودخانه ها و کانال های با بستر خاکی است. این منحنی برای مقاطعی از رودخانه که در آنها ایستگاه اندازه گیری وجود دارد، به طور تجربی قابل تعیین است. روش های گوناگونی جهت تعیین منحنی دبی-اشل تئوریک و یا ادامه منحنی دبی-اشل تجربی وجود دارد که هر یک به تناسب هیدرولیکی مجرا و اهداف مورد نظر می تواند ملاک عمل قرار گیرد. رابطه دبی-اشل یک نوع معادله مقاومت در مقابل جریان می باشد که برای تعیین عمق یا شعاع هیدرولیکی در صورتی که دبی، مشخصات هندسی مقطع رودخانه، شیب بستر، خصوصیات مواد بستر و درجه حرارت مشخص باشد، به کار می رود. در این تحقیق به بررسی برخی از این روش ها در برآورد منحنی دبی-اشل پرداخته شد. نتایج نشان دهنده آن است که روابط انگلوند و وایت تطابق تقریبا مناسبی با واقعیت موجود دارند اما روابط انیشتین-بارباروسا و مانینگ از خطای نسبی بسیار زیادی برخوردار می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها