• بررسی پارامترهای موثر بر مقاومت برشی و مکانیسم خرابی ستون های کوتاه بتن آرمه مستطیلی با استفاده از مدل المان محدود غیر خطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 700
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این پژوهش پارامتر های موثر بر مقاومت برشی ستون های کوتاه مستطیلی با مدلسازی دو نمونه ی آزمایشگاهی و صحت سنجی آنها مطالعه شده است. برای مدلسازی نمونه ها از نرم افزار المان محدود آباکوس (abaqus) که در آن برای مدلسازی رفتار بتن از مدل پلاستیسیته - آسیب و برای آرماتورهای عرضی و طولی از مدل دو خطی با کرنش سخت شوندگی استفاده شده است. پارامترهای موثر بر مقاومت برشی ستون های بتن مسلح کوتاه مستطیلی شامل نیروی محوری، مقدار آرماتور عرضی، مقدار آرماتور طولی، مقاومت بتن و نسبت ابعاد ستون (a/d) بررسی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که با افزایش نیروی محوری، آرماتورهای عرضی و طولی و مقاومت بتن و کاهش نسبت ابعاد ستون مقاومت برشی ستون ها افزایش یافته است. در ادامه مد گسیختگی ستون ها در نسبت ابعاد مختلف و ترک ایجاد شده در ستون در نسبت ابعاد و در سطوح عملکرد مختلف نیز بررسی شده است.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها