• بررسی توزیع تنش برشی و زاویه تاثیر رخدادهای آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 534
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این تحقیق بررسی الگوی توزیع تنش برشی و زاویه تاثیر رخدادهای آشفتگی نزدیک کف در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، برداشت سرعت جریان با استفاده از دستگاه سرعت سنج صوتی داپلر بر روی یک شبکه منظم در محدوده گسترش مخروط رسوبشویی صورت گرفت. نتایج نشان داد با کاهش فاصله از دهانه ورودی مجرای تخلیه کننده، زاویه اعمال نیروی متلاطم ناشی از رخدادهای جاروبی و بیرون رانی بر کف مخروط رسوبشویی کاهش و بدین ترتیب قدرت جریان افزایش می یابد. بعلاوه با افزایش میزان توسعه مجرا میزان این زوایا در مقاطع متناظر هم مقداری کاهش می یابد. بررسی الگوی توزیع تنش برشی نیز نشان دهنده افزایش محدوده ناحیه پر تنش در مجاورت مجرای تخلیه کننده با افزایش میزان توسعه تخلیه کننده تحتانی است که نتیجه آن افزایش ابعاد مخروط رسوبشویی با توسعه مجرا در مخزن می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها