• مقایسه ظرفیت باربری پی سطحی واقع بر شیب خاکی مسلح به المان جدید برید و ژئوتکستایل در حالت دو بعدی و سه بعدی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از روش های رایج بهبود ظرفیت باربری پی مجاور شیب تسلیح آن با اجزاء صفحه ای ژئوسینتتیکی می باشد. این اجزاء بعضا باعث جداسازی خاک در طرفین آنها گردیده و بسیج مقاومت برشی در خاک را محدود می سازند. در این تحقیق برای تسلیح از محصولات ژئوسینتتیکی جدیدی موسوم به برید که محدودیت پیشگفته را ندارند و المانهای ژئوتکستایل در دو بعد و سه بعد استفاده شده است. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر تسلیح بر ظرفیت باربری پی مجاور شیروانی ماسه ای مسلح به این اجزاء و مقایسه بین ظرفیت باربری در حالت دو بعدی و سه بعدی این مسلح کننده ها است. این شیروانی در یک جعبه به ابعاد 40×70×150 سانتی متر ساخته شده است. نتایج نشان می دهند که در حالت بهینه پارامترها، برای حالتی که نوع تسلیح در سه بعد انجام شود به نسبت دو بعد تاثیر بسیار بیشتری در افزایش ظرفیت باربری دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها