• بررسی تاثیر تقدم و تاخر اشباع بر روند تغییرات تخلخل در حین تحکیم اولیه در خاک دارای تخلخل دو گانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 638
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   یکی از مسائل مهم در علم ژئوتکنیک تغییر مکانهای ایجاد شده در خاکهای دارای ساختار نیمه پایدار در اثر اعمال بار و اشباع شدن می باشد. در این پژوهش یک نوع خاک ریزدانه (کائولینیت) که دارای فابریک تخلخل دوگانه می باشد، مورد آزمایش قرار گرفته است. برای این موضوع نمونه ها با شرایط اولیه یکسان در تنش های متفاوت و در دو روش تحت آزمایش تحکیم قرار گرفته اند. در روش اول ابتدا نمونه اشباع و سپس بارگذاری انجام گردید و در دسته دوم نمونه بارگذاری و سپس تحت بار ثابت اشباع شد. میزان تغییر حجم نمونه های در طول زمان اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج حاکی از عدم تاثیر و نحوه اشباع کردن بر روند تغییرات تخلخل در خاک مورد مطالعه با تخلخل دوگانه در حین تحکیم اولیه و ثانویه می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها