• مقایسه ارزیابی ظرفیت باربری پی سطحی واقع بر شیب خاکی مسلح به برید و ژئوگرید

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/11/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/11/01
  • تعداد بازدید: 1294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از روش های رایج بهبود ظرفیت باربری پی مجاور شیب تسلیح آن با اجزاء صفحه ای ژئوسینثتیکی می باشد. این اجزاء بعضا باعث جداسازی خاک در طرفین آنها گردیده و بسیج مقاومت برشی در خاک را محدود می سازند. در این تحقیق برای تسلیح از محصولات ژئوسینثتیکی لوله ای شکل جدیدی موسوم به برید که محدودیت پیش گفته را ندارند و المان های ژئوگرید از همان جنس که تسلیح را در دو بعد انجام می دهند استفاده شده است. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر پارامتر خواص المان های تسلیح بر ظرفیت باربری پی مجاور شیروانی ماسه ای مسلح به این اجزاء و مقایسه بین ظرفیت باربری حالت برید و ژئوگرید این مسلح کننده ها است. این شیروانی در یک جعبه به ابعاد 150×70×40 سانتیمتر ساخته شده است. نتایج نشان می دهند که در حالت بهینه پارامترها، برای حالتی که نوع محصور کنندگی حالت کشسانی کمتری داشته باشد المان برید نسبت به المان ژئوگرید ظرفیت باربری را به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها