• تحلیل لرزه ای با استفاده از کاتالوگ ثبت شده و شبیه سازی شده: مطالعه ی موردی شهر تهران، ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/02/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/02/01
  • تعداد بازدید: 1525
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  این مطالعه به تحلیل احتمالاتی خطر لرزه ای برای منطقه ی تهران بزرگ پرداخته است. در این مطالعه از سه کاتالوگ لرزه ای استفاده شده است: (الف) کاتالوگ ثبت شده با استفاده از مطالعات پیشین؛ شاهوار و زارع (2013) و بربریان (1994)، (ب) کاتالوگ شبیه سازی شده با استفاده از الگوریتم شبیه سازی هان و چوی (2008) و (ج) کاتالوگ شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزار eqhaz. در ادامه تمامی رخدادهای جنبش زمین به فاصله ی 200 کیلومتری شهر تهران برای این مطالعه در نظر گرفته شده است. پس لرزه و پیش لرزه با استفاده از الگوی ارائه شده توسط گاردنر و نوپوف (1974) از این کاتالوگ حذف شده است. منطقه ی مورد مطالعه به 11 چشمه ی لرزه ای تقسیم بندی شده و با توجه به وجود زلرله های تاریخی، مولفه های لرزه ای این مناطق با استفاده از الگوی ارائه شده توسط کیکو و سلول (1989 و 1992) و مطالعه ی ولز و کوپراسمیت (1994) محاسبه شده است. به منظور بررسی نتایج بدست آمده در این مرحله، مولفه های لرزه ای منطقه با مطالعه ی توکلی و غفوری آشتیانی (1999) مقایسه شده است. در ادامه به منظور صحت سنجی نتایج این مطالعه، منحنی خطر بدست آمده برای داده های ثبت شده با نتایج مطالعه ی قلی پور و همکاران (2008) مقایسه شد که حاکی از صحت نتایج بدست آمده دارد. به منظور مقایسه ی اثر انتخاب کاتالوگ های لرزه ای مختلف، این روند برای کاتالوگ شبیه سازی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی هان و چوی و کاتالوگ شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزار eqhaz نیز انجام شده است. نتایج بدست آمده برای منحنی خطر با استفاده از کاتالوگ شبیه سازی شده با استفاده از نرم افزار eqhaz کاملا مطابق با منحنی خطر بدست آمده با استفاده از کاتالوگ ثبت شده می باشد. منحنی خطر بدست آمده با استفاده از کاتالوگ بدست آمده با استفاده از الگوریتم هان و چوی (2008) مقادیری متفاوت را نسبت به منحنی خطر بدست آمده با استفاده از کاتالوگ ثبت شده نشان داده است. علت این موضوع را می توان در شاخص لرزه خیزی منطقه دانست در کاتالوگ ایجاد شده با استفاده از الگوریتم هان و چوی (2008) دارای مقداری تفاوت نسبت به سایر روش های موجود می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها