• محاسبه جابجایی دورانی دیوارهای حائل وزنی در تحریکات دینامیکی هنگام زلزله با روش شبه دینامیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1093
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از علت های مهم بروز آسیب دیوارهای حائل در حین زلزله، جابجایی های دورانی دیوار می باشد. پیش بینی این نوع از جایجایی ها در طراحی لرزهای دیوارهای حائل موضوعی است که باید مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش هدف آن است که با استفاده از روش شبه دینامیکی جایجایی دورانی در دیوار حائل وزنی که پشت آن خاکریزی شده تحت اثر بارگذاری لرزه ای محاسبه گردد. در این روش تاثیر زمان، امواج برشی و امواج اولیه در نظر گرفته شده و میزان تاثیر پارامترهای دینامیکی تحریک لرزهای و همچنین پارامترهای مکانیکی خاک نظیر زاویه اصطکاک دیوار، زاویه اصطکاک داخلی خاک، سرعت موج برشی، شتاب افقی و قائم زلزله بر جابجایی دورانی دیوار مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نهایی بصورت گراف هایی ارائه و جهت کنترل و ارزیابی آنها با نتایج حاصله از روش های شبه استاتیکی موجود مقایسه صورت خواهد گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها