• بررسی تاثیر تغییر ارتفاع بر رفتار لرزه ای پوسته گنبدی کروی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 546
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  فرم های پیوسته ای از عناصر معماری سنتی ایران هستند و مانند دیگر عناصر این معماری با مقتضیات اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی ایران تغییر و تکامل یافته اند. سازه های گنبدی یکی از پای برجاترین سازه های می باشند که از دیرباز تاکنون باقیمانده اند و آنچه در معماری مدرن صورت می گیرد ادامه کار اجداد ماست. به طور کلی بارهای وارده بر گنبد شال بارهای وزن، برف، باد، زلزله و حرارت می باشد. در این مقاله 7 نمونه گنبد کروی با ارتفاع های مختلف در اثر بار مرده و زلزله مورد تحلیل از نوع تاریخچه زمانی قرار گرفته و تاثیر تغییر ارتفاع در رفتار لرزه ای آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل تایید کننده رفتار مطلوب سازه های گنبدی در برابر زلزله بوده است و همچنین ناچیز بودن تاثیر نیروی زلزله در گنبدهای کروی نامتقارن را نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم