• حذف در لهجه آرانی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 946
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   لهجه آرانی گویش بخشی از شهرستان آران و بیدگل است که در شمالی ترین قسمت استان اصفهان و در حاشیه کویر مرکزی بدان تکلم می شود. علی رغم نزدیکی جغرافیایی به شهرستان کاشان؛ این لهجه تفاوت های واج شناسی قابل توجهی با لهجه آن منطقه دارد که از جمله می توان به تفاوت تکیه و آهنگ در نواخت وجود واج های حلقومی و «شو» در سطح واجی اشاره کرد. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته پدیده «حذف واجی» در این لهجه است. حذف واج ها نه تنها در خوشه های همخوانی بلکه در سایر سطوح نیز اتفاق می افتد. بررسی الگوهای حذف در سطح هجا و بالاتر به پدیده ساده سازی هجاها رهنون می شود. پس از بررسی این پدیده با روش بهینگی نقش ماندگار زیر ساخت در روساخت ها نمایان شد؛ پدیده ای که می تواند ما را به یک اصل بهینه در تطور ربان فارسی هدایت کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها