• مقایسه و ارزیابی میراگر جرمی(tmd damper) و میراگر ویسکوز(viscose damper) بر روی پاسخ سازه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 1339
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله یک نمونه قاب دوبعدی در ساختمان را با کمک نرم افزار  sap2000شبیه سازی کرده و تاثیر میراگر ویسکوز و میراگر جرمی در عملکرد سازه توضیح داده شده است و نحوه کار میراگر ویسکوز و جرمی بیان گردیده تاثیر آن ها را بر پاسخ سازه ها که شامل تغییر مکان افقی گره ها و طبقات می شود بررسی شده و نمودار های تغییر مکان طبقات میراگرها رسم شده، بدین ترتیب سازه یک بار بدون میراگر و یک بار با وجود میراگر جرمی و میراگر ویسکوز مدلسازی صورت گرفته و نتایج آن ها به صورت جدول و نمودارهایی ارائه گردیده است. از آن جایی که رفتار لرزه ای سازه مورد بررسی می باشد از تحلیل دینامیکی و نیز از شتابنگاشت زلزله  petrolia استفاده شده در نهایت نتایج نشان دهنده ی تأثیر مناسب میراگرهای ویسکوز و میراگر جرمی در کاهش تغییر مکان جانبی طبقه در قاب ها خصوصا قاب های با طبقات بیشتر می باشد بطوری که سازه های با میراگر در مقایسه با سازه های بدون میراگر استهلاک انرژی قابل توجهی داشته و تغییر مکان جانبی به طور چشمگیری کاهش یافته است بنابراین میراگرهای ویسکوز با توجه به صرفه اقتصادی بیشتر و کاهش بیشتر تغییر مکان جانبی طبقات، در بسیاری از مناطق کشورمان که خطر نسبی زلزله بالاتری دارند هم برای ساختمان های نوساز و هم برای مقاوم سازی قابلیت استفاده خوبی دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها