اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تاثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (در طول دوره زمانی 1345-1385)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 1350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مفهوم سرمایه انسانی از دهه هفتاد میلادی و مفهوم سرمایه اجتماعی از دهه نود میلادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفتند، امروزه سرمایه گذاری در سرمایه های اجتماعی و انسانی، به عنوان عوامل کلیدی فرآیند رشد و توسعه ی اقتصادی سهم بسزایی را به خود  اختصاص داده اند و از موضوعات جدی در اقتصاد قلمداد می شوند؛ در حالیکه در گذشته، تنها سرمایه ی فیزیکی بود که به عنوان عامل رشد و توسعه مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. با توجه به اهمیت بحث، در این تحقیق موجودی سرمایه و نیروی کار پرداخته شود. به همین جهت ابتدا با استفاده از آزمون علیت گرنجر، علیت هر یک از متغیرها بر روی رشد اقتصاد مشخص گردیده است؛ سپس جهت تخمین روابط کوتاه مدت، با استفاده از روش الگوی تصحیح خطا (ecm) برآوردها صورت گرفته است. نتایج حاصله بیانگر اثر مثبت هر یک از متغیرهای مذکور بر رشد اقتصاد ایران می باشد، با این تفاوت که سرمایه اجتماعی نسبت به سایر متغیرها، اثر کوچک تری بر رشد اقتصادی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها