• ارزیابی جایگاه روش شبه استاتیک در بررسی پایداری لرزه ای سازه های مختلف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 828
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  میزان لرزه خیزی ساختگاه یکی از عوامل موثر در طراحی سازه های مختلف اعم از ساختمان ها، دیوارهای حائل، دیوارهای خاک مسلح، سازه های زیرزمینی و سدهای خاکی می باشد. تحلیل لرزه ای سازه های مختلف اغلب با دو رویکرد استفاده از روش شبه استاتیک و روش دینامیکی قابل انجام می باشد. روش شبه استاتیک روشی ساده و معمول در مطالعه پایداری لرزه ای سازه های مختلف بوده و بر اساس این روش بررسی پایداری سازه در مقابل زلزله با معادل سازی نیروی زلزله با یک نیروی ثابت افقی انجام می شود و بدین وسیله پایداری سازه در مقابل زلزله مورد ارزیابی قرار می گیرد. محققین پیشین و آیین نامه های مختلف غالباً برای انتخاب ضریب مذکور بدون توجه به شرایط ساختگاه و مشخصات دینامیکی سازه ارقام ثابتی ارائه کرده اند که ناشی از تلاش برای ساده سازی محاسبات مربوطه بوده است. با این حال علیرغم تحولات چشمگیر رخ داده در سال های گذشته در باب توسعه روش شبه استاتیک، این روش قادر به مشخص نمودن نیروهای واقعی زلزله نم یباشد و صرفا ابزاری است برای اینکه طراح بتواند میزان مشخصی از مقاومت جانبی را در سازه تامین نماید که البته به طور غیرمستقیم در پایداری سازه در برابر نیروهای زلزله موثر است. با این حال این روش با عنایت به سادگی، بیشتر مورد تمایل مهندسان و طراحان سازه های خاکی می باشد. در این تحقیق ضمن جمع آوری نظریات و پیشنهادهای ارائه شده در باب روش شبه استاتیک برای ارزیابی پایداری سازه های مختلف، به بررسی کاستی های آنها نیز پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها