• بررسی تاثیر عمق تونل های دوقلو بر روی میزان نشست سازه تاریخی سی و سه پل اصفهان (مطالعه موردی: تونل قطار شهری اصفهان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 691
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مطالعات و شبیه سازی های عددی روی نشست زمین در طی پیشروی تونل های دوقلو و تاثیر آن بر سازه های سطحی نزدیک، از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. حال در حفاری تونل های دوقلو در زمین های خاکی علاوه بر نوع روش تونل سازی یکی از پارامترهای تاثیرگذار و مهم عمق قرارگیری تونل ها می باشد. در این تحقیق، ابتدا جهت اعتبارسنجی روش مدل سازی و تحلیل (روش عددی اجزای محدود) از نرم افزار plaxis 3d tunnel استفاده شده است. همچنین برای شبیه سازی عددی سه بعدی، با استفاده از این نرم افزار به مدل سازی و تحلیل پیشروی تونل با سپر فشار تعادلی زمین (earth pressure balance) در محدوده ای از رودخانه زاینده رود در نزدیکی سی و سه پل اقدام شده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد که در فواصل نزدیک تونل ها از فونداسیون، کاهش عمق تونل ها، منجر به افزایش نشست های فونداسیون می شود. همچنین با فاصله گرفتن تونل ها از فونداسیون، کاهش عمق تونل ها، منجر به افزایش نشست های فونداسیون می شود. همچنین با فاصله گرفتن تونل ها از فونداسیون به میزان 1.5 d، افزایش عمق تونل ها، منجر به افزایش اندکی در نشست های فونداسیون خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها