همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • optimizing feeding composition and carbon–nitrogen ratios for improved methane yield during anaerobic co-digestion of dairy, chicken manure and wheat straw

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 642
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   this study investigated the possibilities of improving methane yield from anaerobic digestion of multi-component substrates, using a mixture of dairy manure (dm), chicken manure (cm) and wheat straw (ws), based on optimized feeding composition and the c/n ratio. co-digestion of dm, cm and ws performed better in methane potential than individual digestion. a larger synergetic effect in co-digestion of dm, cm and ws was found than in mixtures of single manures with ws. as the c/n ratio increased, methane potential initially increased and then declined. c/n ratios of 25:1 and 30:1 had better digestion performance with stable ph and low concentrations of total ammonium nitrogen and free nh3. maximum methane potential was achieved with dm/cm of 40.3:59.7 and a c/n ratio of 27.2:1 after optimization using response surface methodology. the results suggested that better performance of anaerobic co-digestion can be fulfilled by optimizing feeding composition and the c/n ratio.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها