اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • pyrolysis of high-ash sewage sludge in a circulating fluidized bed reactor for production of liquids rich in heterocyclic nitrogenated compounds

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 638
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   a circulating fluidized bed reactor was used for pyrolyzing sewage sludge with a high ash content to produce liquids rich in heterocyclic nitrogenated compounds. gc/ms and ftir analyses showed that heterocyclic nitrogenated compounds and hydrocarbons made up 38.5–61.21% and 2.24–17.48% of the pyrolysis liquids, respectively. a fluidized gas velocity of 1.13 m/s, a sludge feed rate of 10.78 kg/h and a particle size of 1–2 mm promoted heterocyclic nitrogenated compound production. utilizing heterocyclic nitrogenated compounds as chemical feedstock could be a way for offsetting the cost of sewage sludge treatment.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها