همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • تعیین توسعه یافتگی کارست به روش a.h.p

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/05/25
  • تعداد بازدید: 657
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله حاضر بیانگر روشی جدید در تعیین میزان توسعه یافتگی منابع آب کارستی می باشد. در حال حاضر به منظور تعیین شدت کارستیفیکاسیون عمدتًا از روش های اجرایی استفاده می شود که از نظر زمان هزینه، معمولا خیلی قابل اعتنا نمی باشند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی analythical) (hierarchy process به عنوان یکی از شاخص ترین فنون تصمیم گیری و مدیریتی چند منظوره برای وضعیت های پیچیده ای که سنجه های چند گانه و مختلفی دارند، ابزار تصمیم گیری مناسبی است. در این مقاله با استفاده از مدل a.h.p ضمن تعیین پارامترهای مؤثر در توسعه کارست یک منطقه موردی در جنوب غرب استان مرکزی بر اساس الگوی مقایسات زوجی مجموعه ای از میزانهای اندازه گیری اولویتها برای ارزیابی پدیدآورده شده و در نهایت بلوکها یا مناطق مختلف با هم مقایسه شده و توسعه یافتگی کارست در اینگونه مناطق با هم ارزیابی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها