• بررسی نیاز دیوارهای نسبی سازه ای در ساختمان های بنایی غیرمسلح

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 923
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح ساختمان هایی هستند که به جز دیوارهای سازه ای (برشی) مصالح بنایی فاقد سیستم سازهای مشخصی می باشند. به سخن دیگر، در این قبیل ساختمان ها، دیوارهای برشی بنایی وظیفه تحمل هر دو نوع بار ثقلی و جانبی زلزله را بر عهده دارند. لذا در استاندارد 2800 ایران برای تامین نیاز مقاومت برشی ساحتمان های بنایی غیرمسلح در هر جهت، از مفهوم حداقل دیوار نسبی سازه ای استفاده شده است. بدین معنی که در هر یک از امتدادهای اصلی ساختمان بنایی (با کلاف و بی کلاف)، مقدار دیوار نسبی نباید از مقادیر مندرج در این استاندارد کمتر باشد. این در حالی است که رفتار لرزه ای ساختمان های بنایی کلاف دار (با کلاف قائم و افقی) به مراتب بهتر از ساختمان های بی کلاف می باشد و به دلیل شکل پذیری بالای آنها (کاهش نیاز مقاومت)، استفاده از مقادیر یکسان دیوار نسبی برای این دو نوع ساختمان ضروری به نظر نمی رسد. در این مقاله با بررسی ظرفیت برشی ساختمان های بنایی غیرمسلح باکلاف و بی کلاف با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی سعی شده است تا تخمین دقیق تری از حداقل دیوار نسبی ساز های مورد نیاز به تفکیک نوع ساختمان و خطر لرزه خیزی ساختگاه ارائه گردد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که برای ساختمان های بنایی با سیستم کلاف بندی قائم و افقی می توان از مقادیر دیوار نسبی ساز های کمتری نسبت به مقادیر مندرج در استاندارد 2800 استفاده نمود. همچنین، بسته به میزان خطر لرزه خیزی مناطق، مقادیر مختلفی از حداقل دیوار نسبی مورد نیاز به تفکیک نوع ساختمان محاسبه و پیشنهاد شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها