• بررسی نقش ontology در ایجاد local sdi جهت تسهیل هماهنگی مدیریت شهری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 667
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  توسعه کیفی و کمی داده ها و اطلاعات مکانی باعث شده که امروزه حدود 80% داده های تولید شده در سازمانها و مراکز تولید کننده داده به نوعی ماهیت مکانی داشته و هم چنین حدود 80% تصمیم گیریهای سازمانی به نحوی با اطلاعات مکانی در ارتباط باشد. زیرساخت داده های مکانی با فراهم آوردن زمینه به اشتراک گذاری اطلاعات و اطلاع رسانی در مورد داده های مکانی در نهایت داده های این سازمانها را با هم تلفیق کرده و با ارائه مناسب ترین روشها جهت دسترسی به داده ها، محیطی برای دارندگان داده های مکانی ایجاد می کند که در آن بتوانند علاوه بر هماهنگی با یکدیگر و استفاده از فناوریهای مختلف به اهداف سازمانی خویش نائل شوند. در حال حاضرسازمانهای مختلف تولید کننده اطلاعات مکانی شبکه وب را به عنوان یک واسط جهت توزیع دادههایشان می شناسند ولی توزیع این داده ها فقط یک طرف سکه است، طرف دیگر استفاده از این دادهها و تبادل اطلاعات بین این سیستمهاست که اغلب به دلیل اشتباه در معانی و مفاهیم با شکست روبرو می شود . semantic interoperability به عنوان مهمترین موضوع در ارتباط با تبادل اطلاعات مکانی بین سیستم های سازمانهای شهری است به طوری که هر سازمان باید راهی جهت کشف معانی معمول آنچه در پایگاه داده های سازمان های دیگر وجود دارد، داشته باشد و این مهم از طریق ایجاد وب معنایی و مجموعه ای از اطلاعات به نام ontology فراهم می شود. در این تحقیق با مطالعه وب معنایی و نقش آن در سیستم های اطلاعات مکانی و زیرساخت داده مکانی، اهمیت وجود آنتولوژی جهت ایجاد interoperability بین سازمان های شهری که در حفاری تهران فعالیت دارند، مورد بررسی قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها