• ارزیابی سیستم های رایج تولید کود کمپوست از بخش آلی زایدات جامد شهری (مطالعه موردی: شهر تبریز)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/01/01
  • تعداد بازدید: 572
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با رشد روزافزون جمعیت و افزایش نرخ تولید پسماند، کاهش فضاهای در دسترس در لندفیل های موجود و قوانین محدودکننده زیست محیطی، یافتن راهکارهای پایدار و مقرون به صرفه در مدیریت زایدات جامد شهری یکی از مهمترین چالش های پیش روی جوامع مختلف، خصوصا کشورهای در حال توسعه، بهشمار می رود. در این راستا لازم است روش هایی متناسب با شرایط اقلیمی محیط مورد مطالعه و سازگار با الگوهای زندگی شهروندان با کمترین مخاطرات زیست محیطی و حداقل هزینه ها ارائه و توسعه داده شوند. در مقاله حاضر دو سیستم رایج در تولید کود کمپوست جهت مدیریت بخش ارگانیک پسماند جامد شهری تبریز یعنی روش های ویندرو و توده هوادهی شده، بر اساس ترکیبی از معیارهای اقتصادی، زیست محیطی و فنی، مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، ارزش وزندار معیارها، زیرمعیارها و گزینه های تصمیم گیری ارزیابی گردید. نتایج بررسی، ارجحیت1.67 برابری سیستم ویندرو نسبت به روش توده هوادهی شده را متناسب با شرایط شهر تبریز نشان داد.

   

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها