• میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک از احکام پزشکی قبل و بعد از آموزش 85-1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 465
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مقدمه: آنچه یک پزشک را به طبیبی حاذق تبدیل می کند، همراهی علم و اخلاق خصوصا رعایت شئونات مذهبی بیمار می باشد. لذا مطالعه حاضر جهت بررسی آگاهی دانشجویان مقاطع مختلف علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک از احکام دینی در خصوص پزشکی صورت پذیرفته است.

  روش کار: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، پرسش نامه ای تهیه شد که حاوی 50 سوال از احکام پزشکی بود. پس از تکمیل آن توسط 227 نفر از دانشجویان مقاطع مختلف پاسخ ها به طور محرمانه در صندوقی جمع آوری شد. در مرحله بعد، کتاب احکام پزشکی چهار تن از مراجع به شرکت کنندگان داده شد و پس از دو هفته مطالعه آن مجدداً 50 سوال احکام پزشکی تهیه و در اختیار آنها قرار داده شد.

  نتایج: 81.9 درصد زن و 18.1 درصد مرد بودند. دانشجویان مقطع علوم پایه قبل از آموزش کتاب دارای ضعیف ترین آگاهی بودند و دانشجویان مقطع مامایی در این مرحله دارای آگاهی بالاتری بودند (43 درصد). درصد تغییرات آگاهی تمام گروه ها از احکام پزشکی در مرحله دوم نسبت به مرحله اول از نظر آماری معنی دار بوده است (p<0.001).

  نتیجه گیری: آگاهی دانشجویان مقاطع مختلف از احکام پزشکی معنی دار نبوده است. لیکن پس از آموزش آنان تغییرات قابل ملاحظه ای در آگاهی آنها از احکام پزشکی رخ داده است. لذا پیشنهاد می گردد در کنار آموزش علمی و عملی به دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی، آموزش احکام پزشکی نیز مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها