• بیان اسامی با و بدون اعمال محدودیت زمانی 4 ثانیه در کودکان طبیعی 2.5 تا 4 ساله فارسی زبان اراک

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 532
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سابقه و هدف: واژه ها به عنوان ابزارهایی نمادین برای برقراری ارتباط به کار می روند. کودکان در مسیر رشد و تکامل زبان، ابتدا اسامی را فرا می گیرند و در این دوره، بسامد کاربرد اسامی بیش از سایر انواع کلمات است. با توجه به اهمیت اسامی در روند رشد زبان، این پژوهش با هدف جمع آوری بخشی از داده های هنجاری برای آزمون تصویری بیان اسامی و بررسی توانایی بیان اسامی (با و بدون اعمال محدودیت زمانی 4 ثانیه) در کودکان طبیعی 2.5 تا 4 ساله فارسی زبان اراکی انجام گرفت.
  مواد و روش ها: این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی است. 110 کودک طبیعی 2.5 تا 4 ساله (56 پسر و 54 دختر) از مهدکودک های شهر اراک انتخاب شدند. در این بررسی، آزمون تصویری بیان اسامی مورد استفاده قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها