• ارزشیابی اثر بقای حشره کش solfac wp 10%) cyfluthrin) جهت کنترل بیماری مالاریا در مناطق جنوبی ایران، (استان هرمزگان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/01/01
  • تعداد بازدید: 688
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یک مطالعه مداخله ای و صحرایی طی سال های 1375 و 1376 در منطقه سیاهو و شمیل شهرستان بندرعباس در جنوب ایران انجام گرفت و در این مطالعه اثربخشی حشره کش سیفالوترین در رابطه با کنترل مالاریا در روستاهای تحت بررسی و شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. در دهستان سیاهو، 10 روستا با جمعیت کل 3236 نفر بعنوان تحت بررسی و 3 روستا با جمعیت 1367 نفر بعنوان شاهد و در دهستان نیز 11 روستا با جمعیت کل 8272 نفر بعنوان تحت بررسی و 3 روستا با جمعیت 3675 نفر بعنوان شاهد انتخاب گردید. سمپاشی ابقایی با دوز هدف 50 میلیگرم ماده موثر در متر مربع از اواسط فروردین ماه به کمک کارمندان مرکز بهداشت انجام گرفت. استفاده از حشره کش سیفالوترین روی درصد پشه های پاروس، وفوراماکن داخلی، رفتار خونخواری آنوفل ها از طعمه انسانی و حیوانی، بروز مالاریا و درصد لام های مثبت معنی داری داشته است.  بیشترین صید انوفل ها در گزشش شبانه در ساعت 11 و 9 شب بوده است. در دهستان شمیل مرگ و میر آنوفل استفنسی تماس داده شده روی سطوح چوبی، گلی، گچی و سیمانی از 100% به 97.1، 97.2، 96.1، 96.6% بعد از 150 و 80 روز و در دهستان سیاهو از 100% به 98.2، 97، 95.1، 97.1 بعد از 151، 122، 122، 98 روز کاهش یافته است. مرگ و میر آنوفل استفنسی توسط تست تدخینی در شمیل و سیاهو موید کاهش از 100% به صفر درصد بعد از 36 و 33 روز بوده است. در جنوب ایرات با ناقلین معتدد و رفتار استراحت خارج و خونخواری داخل اماکن آنوفل ها، فصل طولانی انتقال، می توان از حشره کش سیفالوترین بصورت سمپاشی ابقایی به میزان 50 میلیگرم ماده خالص در متر مربع استفاده نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها