• بررسی فراوانی عفونت کلامیدیا پنومونیه در نسج آدنوئید کودکان آدنوئیدکتومی شده در مجتمع حضرت رسول اکرم (ص) تهران، 85-1384

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 755
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه و هدف: عفونت های مکرر و یا مزمن آدنوتونسیلر، بیش تر کودکان را گرفتار می کند. فراوانی پاتوژن های تنفسی بالقوه در سطح آدنوئید و لوزه کودکان مبتلا به علایم متوسط تونسیلو فارنژیت و یا هیپرتروفی آدنوتونسیلر، تفاوت زیادی با کودکان بدون علامت ندارد. کلامیدیاپنومونیه، پاتوژن شایع دستگاه تنفسی کودکان است. در مورد کلونیزاسیون واقعی و لکالیزاسیون باکتری در دستگاه تنفسی، اطلاعات زیادی در دسترس نیست. یافته های اخیر نشان می دهند که احتملاً کلامیدیا، یک پاتوژن شایع در نسج آدنوئید کودکانی که آدنوئیدکتومی می شوند، می باشد. هدف از این مطالعه، تعیین عفونت کلامیدیا پنومونیه در نسج آدنوئید کودکانی که آدنوئیدکتومی می شوند با روش (reaction polymerase chain)pcr و اندازه گیری آنتی بادی اختصاصی در سرم بیماران بود.

  روش بررسی: این مطالعه، از نوع مقطعی-توصیفی بود که در طی 1 سال ( 85-1384)، بر روی 44 نمونه آدنوئید کودکانی که در بخش گوش و حلق و بینی مجتمع حضرت رسول اکرم (ص)، آدنوئیدکتومی شدند، آزمایش اختصاصی  pcrکلامیدیا انجام گرفت. 168 آزمایش سرولوژی الیزا (2 نوع آنتی بادی فاز حاد و قبلی برای هر نمونه) انجام شد. نمونه ها از 53 بیمار (63.1%) و 31 کودک سالم (36.9%) گرفته شدند. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار آماری spss(version 10.5) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها