• تأثیر نیکل بر مسدود کردن جریان یونی گذرای کلسیمی سلول های گره سینوسی-دهلیزی دست نخورده و سالم قلب خرگوش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 540
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  گره سینوسی  دهلیزی قلب پستانداران از نقطه نظر بافتی و الکتروفیزیولوژیک یکنواخت نیست. تفکر و تحقیق در زمینه جریان های یونی که موجب تفاوت در فعالیت الکتریکی می شود به تازگی شروع شده است. یکی از جریان های یونی که به نظر می رسد در مرکز گره سینوسی-دهلیزی در پتانسیل عمل نقش داشته باشد جریان یونی گذرای کلسیمی یا icat می باشد که در این مطالعه تأثیر مسدود کردن جریان مذکور بر فعالیت پیس میکری نواحی محیطی و مرکزی 9 نمونه از گره سینوسی-دهلیزی قلب سالم و دست نخورده خرگوش توسط 40 میکرو مولار نیکل و به مدت 30 دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. در همه موارد نیکل تغییر معنی داری را بر مختصات شکل پتانسیل عمل در ناحیه مرکزی و در ناحیه محیطی نشان نداد. این احتمال وجود دارد که تحت شرایط فیزیولوژیک جریان یونی گذرای کلسیمی icat در هر دو ناحیه مذکور غیر فعال باشد. همچنین ممکن است گفته شود که جریان مورد بحث در مرکز مهم است اما در حضور نیکل خاصیت پیس میکری شیفت پیدا کرده و اثر نیکل پنهان می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها