• بررسی انواع عفونت های قارچی در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه پوست مجتمع آموزشی درمانی حضرت رسول اکرم (ص)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 728
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  هدف از انجام این تحقیق بررسی اپیدمیولوژیک و پیش بینی عوامل تأثیرگذار در زمینۀ ابتلا به عفونت های قارچی در بین مراجعه کنندگان به درمانگاه پوست مجتمع آموزشی حضرت رسول اکرم (ص) بود. این پژوهش بر روی 500 بیمار مشکوک به ضایعه قارچ پوستی انجام پذیرفت. بیماران پس از معاینات بالینی جهت تشخیص قطعی به درمانگاه قارچ شناسی معرفی شدند، از آنها آزمایش مستقیم، کشت و کشت اسلاید (slide culture) بعمل آمد و نوع عفونت قارچی مشخص گردید. نتایج بدست آمده از 253 مورد مثبت تحت مطالعه (128 نفر مؤنث و 125 نفر مذکر) نشان می دهد که قارچ ها و شبه قارچ های جدا شده در این مطالعه بترتیب عبارت بودند از درماتوفیت (51.4%)، اریتراسما (20.1%)، کاندیدیازیس (18.6%)، پتیریازیس ورسیکالر (8.3%) و آسپرژیلوس ناخن (1.6%). همانگونه که مشخص است درماتوفیت ها شایعترین عامل بودند و از نظر آماری نیز اختلاف معنی داری را با سایر عوامل نشان دادند (x2=185 ,p<0.001). شایعترین ارگانیسم جدا شده از درماتوفیت ها اپیدرموفیتون فلوکوزوم بود که از کشاله ران و پا جدا گردید (x2=33.7 ,p<0.001). بررسی نتایج فراوانی عفونت های قارچی در گروه های سنی مختلف نشان داد که با افزایش سن، شیوع عفونت های قارچی بیشتر می شود. در این مطالعه گروه سنی بالای 40 سال بیشترین درصد ابتلا به بیماری های قارچی-جلدی (46.2%) را نشان دادند (x2=164 ,p<0.001). از نظر محل عفونت قارچی در روی پوست (با در نظر گرفتن مجموعه ای از انواع مختلف قارچ ها)، کشاله ران هم در افراد مذکر (بمیزان 26.4%) و هم در بیماران مؤنث (بمیزان 54.7%)، بیشترین میزان ابتلا را داشت (بترتیب با p<0.001 ,x2=178.3 ,x2=29). درصد فراوانی محل های مختلف درگیری پوست در دو جنس مذکر و مؤنث از الگوی مشابهی پیروی نمی کند (x2=21.5 ,p<0.02). بطوریکه فراوانی عفونت قارچی ناحیۀ کشالۀ ران در افراد مؤنث بطور معنی داری با افراد مذکر اختلاف دارد (x2=21 ,p<0.001).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها