• مقایسه میزان خون ریزی در 2 روش بیهوشی پروپوفول-رمی فنتانیل با ایزوفلوران-رمی فنتانیل برای جراحی اندوسکوپی سینوس در بیمارستان حضرت رسول (ص)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 726
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  روش بیهوشی یک عامل مهم و تعیین کننده در میزان خون ریزی حین عمل است که می تواند عوارض حین عمل و بعد از آن را تحت تاثیر قرار دهد. دست یافتن به روشی که کمترین میزان خونریزی و عوارض را داشته باشد یک هدف مهم برای اغلب جراحی ها به شمار می رود. در این تحقیق سعی شد تا با مقایسه 2 روش بیهوشی در بیمارانی که تحت عمل جراحی اندوسکوپی سینوس قرار گرفته بودند، تفاوت میزان خون ریزی مورد مقایسه قرار گیرد. در این مطالعه 46 بیمار که از نظر تقسیم بندی استاندارد بیهوشی در گروه asai قرار داشتند و فاقد هرگونه عامل مداخله گر در میزان خون ریزی بودند و برای اندوسکوپی سینوس به بیمارستان حضرت رسول، واحد تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران مراجعه کرده بودند، انتخاب شدند و به 2 گروه مساوی 23 نفری به صورت اتفاقی تقسیم شدند. در گروه اول القای بیهوشی با پروپوفول و رمی فنتانیل و سیس آتروکوریوم صورت گرفت و جهت نگه داری بیهوشی از انفوزیون پروپوفول و رمی فنتانیل استفاده شد. ذکر این نکته لازم است که تمام بیماران قبل از القای بیهوشی 7 میلی لیتر به ازای کیلوگرم مایع دریافت کردند و در صورتی که فشار خون آنها بالاتر از 90 میلی متر جیوه سیستولیک بود، با tng فشار سیستولیک به حدود 90 میلی متر جیوه رسانده می شد. معیارهای سنجش خونریزی حین عمل عبارت بودند از: 1- میزان خون موجود در ساکشن 2- میزان خون موجود در فیلد جراحی 3- تغییرات هموگلوبین بیمار قبل و بعد از عمل 4- رضایت جراح از فیلد عمل که با معیارهای، ”کاملا واضح“، ”واضح اما کمی خون ریزی دارد“، ”خون ریزی در فیلد زیاد استارزیابی شد. با توجه به اطلاعات به دست آمده و تجزیه و تحلیل آماری، میزان خونریزی در 2 گروه پروپوفول- رمی فنتانیل و ایزوفلوران-رمی فنتانیل تفاوت معنی داری با هم نداشت. تغییرات هموگلوبین قبل و بعد از عمل در 2 روش اخلاف معنی داری را نشان نداد و رضایت جراح از فیلد عمل به صورت بسیار عالی و بدون خون ریزی بود. در نهایت می توان گفت از آن جا که عوامل بررسی شده تفاوت معنی داری با هم نداشتند، هر دو روش پروپوفول-رمی فنتانیل و ایزوفلوران-رمی فنتانیل میزان خون ریزی را به طور چشم گیری کاهش می دهند 28±6) میلی لیتر) و از نظر آماری تفاوتی با یکدیگر ندارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم