• بررسی جابجایی القایی در روانگرایی به کمک روش های نرم محاسباتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 414
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  پخش جانبی خاک های روانگرا شده در زلزله ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در هنگام زلزله، در صورتی که خاک منطقه ای با شیب کم روانگرا شود، در اثر روانگرایی تغییر حجم محسوسی درون خاک رخ می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش محاسبات نرم و با تکیه بر روش برنامه نویسی ژنتیک (genetic programming) و با به کارگیری نتایج بررسی های میدانی و صحرایی و داده های ژئوتکنیکی سعی شده است میزان این جابجایی تخمین زده شود و فرمولی برای این موضوع ارایه گردد. سپس با استفاده از روش برنامه نویسی ژنتیک هر کدام از پارامترهای موثر در روانگرایی اعتبارسنجی و حساسیت سنجی شوند. اهمیت آنالیز حساسیت در روش هایی مانند اجزای محدود برای تعیین پارامترهای موثر در تحلیل اجزا محدودی جابجایی روانگرایی القایی در خاک ها می باشد. نتایج به دست آمده از روش محاسبات نرم (soft computing method) به وسیله روش های دیگر آماری اعتبارسنجی شده اند. برای تحلیل های برنامه نویسی ژنتیک از برنامه نویسی در محیط (matlab) استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم