• بررسی پیش آگهی بیماران ترومایی ناشی از حوادث وسایل نقلیه بوسیله سیستم امتیازدهی شدت آسیب (iss)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1389/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
  • تعداد بازدید: 489
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: استفاده از یک سیستم معتبر برای ارزیابی شدت آسیب در بیماران دچار آسیب ترومای بلانت، نقش بسیار مهمی در تعیین پیش آگاهی بیمار دارد. سیستم امتیاز دهی شدت آسیب (injury severity score) iss یکی از سیستم های معتبر است که نمره آن از جمع جبری مربع بالاترین مقادیر (abbreviated injury scale) ais از سه منطقه بدن است که بیشترین آسیب را دریافت کرده اند. بدین طریق نمرات iss از صفر (فقدان آسیب) تا 75 (آسیب عدم سازگار با حیات) متغیر می باشد.

  مواد و روش ها: در طی یک دوره 2 ماهه، iss کلیه بیماران دچار آسیب ناشی از حوادث وسایل نقلیه که در اورژانس بیمارستان فاطمه زهرا (س) بوشهر پذیرش و بستری شدند، پس از اقدامات تشخیصی محاسبه شد. در هر بیمار ابتدا ais اعضای آسیب دیده محاسبه، سپس 3 آسیب که بیشترین نمره ais را داشتند به توان 2 رسانده و مجموع آنها به عنوان iss در نظر گرفته شد.

  یافته ها: تعداد 254 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند. از نظر جنس 86 درصد مرد و از نظر سن 90 درصد کمتر از 50 سال داشتند (میانگین سن کل افراد 23.0 سال بود). نمره iss در 83 درصد بیماران کمتر از 25 بود. 12 مورد مرگ وجود داشت (4.6 درصد) و میانگین نمره iss افراد فوت شده 37 بود. نمره بحرانی برای فوت 25 بدست آمد.

  نتیجه گیری: افزایش نمره iss بالاتر از 25 به طور مستقیم با افزایش خطر مرگ بیماران ترومایی ناشی از حوادث وسایل نقلیه همراه است. سیستم امتیاز دهی شدت آسیب (iss) به عنوان یک نشانگر مطمئن در تشخیص پیش آگهی بیماران ترومایی بلانت قابل استفاده می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها