همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • some types of ideals in bounded bck-algebras

  نویسندگان :
  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1394/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1394/01/01
  • تعداد بازدید: 402
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   the aim of this work is to investigate the relationship between ideals in bounded bck-algebras so we introduce the concepts of involutory and ei-ideals in bounded bck-algebras and characterise their properties. also we introduce the concepts of eqi-algebras and eqi-ideals in bounded bck-algebras and show that eqi-algebras include some important bck structures such as involutory bck-algebras, commutative and pc-lattices. the relationships between these ideals and quotient algebras that are constructed via these ideals are described. we clarify that ei, involutory and commutative ideals coincide in pc-lattices, whereas they are not the same in bounded bck-algebras in general. it is proved that eqi-ideals contain some current ideals such as involutory, commutative, positive implicative and implicative ideals

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها