• مقایسه میانگین سطح آنتی بادی ضد کاردیولیپین و ضد فسفولیپید و پاسخ و عدم پاسخ به استرپتوکیناز در مردان مبتلا به سکته حاد قلبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 782
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  زمینه: با توجه به تفاوت پاسخ افراد مبتلا به مبتلا به سکته حاد قلبی به درمان با استرپتوکیناز، برخی عوامل از جمله بعضی آنتی بادی ها یا مواد دیگر بر روی پاسخ به استرپتوکیناز موثر باشند.

  هدف: مطالعه به منظور مقایسه میانگین سطح آنتی بادی های ضدکاردیولیپین و ضد فسفولیپید و پاسخ به استرپتوکیناز در مبتلایان به سکته قلبی انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مورد –شاهدی در سال 1381 بر روی دو گروه از بیماران مبتلا به سکته قلبی که استرپتوکیناز دریافت کرده بودند، انجام شد. گروه اول به استرپتوکیناز پاسخ داده و گروه دوم به آن پاسخ نداده بودند. چگونگی پاسخ به استرپتوکیناز با توجه به الکتروکاردیوگرام بدو ورود، دقایق 90 و 180 بعد از تجویز استرپتوکیناز سنجیده شد. کاهش بیش از نصف st-elevation به عنوان پاسخ به درمان در نظر گرفته شد. سپس سطح آنتی بادی های ضد کاردیولیپین (igg, igm) و ضد فسفولیپید (igg, igm) در این گروه به روش الیزا اندازه گیری شد. رابطه میانگین سطح این آنتی بادی ها و پاسخ به استرپتوکیناز با آزمون آماری من ویتنی بررسی شد.

  یافته ها: میانگین سطح igg آنتی کاردیولیپین در گروهی که به استرپتوکیناز پاسخ داده بودند در مقایسه با گروهی که به آن پاسخ نداده به صورت معنی داری کمتر بود (p=0.009). از نظر میانگین سطح igm آنتی کاردیولیپین، igg فسفولیپید و igm آنتی فسفولیپید بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان گفت آنتی بادی ضد کاردیولیپین (igg) بر روی پاسخ به استرپتوکیناز اثر دارد و این آنتی بادی اثر فیبرینولیتیک را مهار و موجب خنثی شدن دوز معمولی استرپتوکیناز می شود و بهتر است جهت تعیین دوز دارویی در بیماران این آنتی بادی ها اندازه گیری شوند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها