• ارزیابی نتایج آزمون های عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 615
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: درگیری مزمن کلیوی و انجام همودیالیز می تواند اختلال هایی را در آزمون های عملکرد تیروئید (tft) به وجود آورد.

  هدف: مطالعه به منظور ارزیابی نتایج آزمون های عملکرد تیروئید در بیماران همودیالیزی شهرستان قزوین انجام شد.

  مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی در سال 1384 از تمام بیماران همودیالیزی بیمارستان بوعلی قزوین (100 نفر) نمونه خون وریدی اخذ و بر روی نمونه سرمی آنها آزمون های tsh ,t3ru ,t4 ,t3 با استفاده از روش های irma, ria انجام شد.

  یافته ها: 42% بیماران فاقد هر گونه اختلال و 58% آنان دارای اختلال در یک یا چند آزمون عملکرد تیروئید بودند. شایع ترین اختلال مربوط به کاهش t4 و کمترین اختلال مربوط به fti بود. در میان موارد غیرطبیعی، تعداد قابل توجهی از بیماران کاهش fti ,t3 ولی بیشتر آنان افزایش tsh,t3ru مشاهده شد. در کل موارد دارای اختلال، 22 نفر دچار کم کاری تیروئید و 1 نفر دچار پرکاری تیروئید بودند. بقیه بیماران فاقد معیارهای کامل کم کاری یا پرکاری تیروئید بودند.

  نتیجه گیری: میزان واقعی درگیری تیروئید با معیارهای آزمایشگاهی در این بیماران نسبت به جامعه از شیوع بالاتری برخوردار و بیش ترین اختلال از نوع کم کاری تیروئید است. لذا با توجه به فراوانی شدید اختلال های غیر اختصاصی آزمون های tft در بیماران همودیالیزی، باید تفسیر نتایج با احتیاط صورت پذیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها