• ارتباط دریافت درشت مغذی ها با عوامل خطر قلبی-عروقی در بزرگسالان: مطالعه قند و چربی تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 485
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه: مطالعه های موجود در زمینه ارتباط مستقل درشت مغذی های دریافتی با عوامل خطر ساز قلبی- عروقی نادر است.

  هدف: مطالعه به منظور تعیین ارتباط دریافت درشت مغذی ها با عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی انجام شد.

  مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی 243 فرد 45 ساله شرکت کننده در مطالعه قند و چربی تهران انجام شد. شاخص های تن سنجی، بیوشیمیایی و فشارخون طبق دستورالعمل های استاندارد اندازه گیری شدند. اطلاعات دریافت های غذایی افراد با استفاده از دو روز یادآمد خوراک جمع آوری شد. جهت تعیین ارتباط درشت مغذی های دریافتی با عوامل خطر بیماری های قلبی از رگرسیون لجستیک استفاده شد.

  یافته ها: میانگین سن افراد مورد مطالعه 53±7 سال بود. مردانی که کربوهیدرات بیش تری دریافت کرده بودند از شانس پایین تری برای ابتلا به هیپرکلسترولمی برخوردار بودند. شانس ابتلا به ldl بالا و پرفشاری خون در زنانی که چربی بیش تری مصرف کرده بودند، کمتر بود و افرادی که دریافتی پروتئین آنها بالاتر بود، شانس داشتن ldl بالا و هیپرکلسترولمی در آنها کمتر از گروه اول بود.

  نتیجه گیری: یافته ها حاکی از ارتباط مستقل برخی درشت مغذی های دریافتی با عوامل خطرساز بیماری های قلبی- عروقی است. پیشنهاد می شود مطالعه های آینده چنین ارتباطی را با کنترل اثر فعالیت جسمی بررسی نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها