• بررسی بهبود دوام بتن حاوی خاکستر مخروط کاج در محیط سولفات منیزیوم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1015
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  دوام بتن های در مجاورت یون سولفات منیزیوم نظیر بتن سازه های از مسائلی است که همواره نگرانی های ویژه ای به دنبال داشته است. در این تحقیق برای بررسی مقاومت فشرای و افت وزن نمونه های آزمایشگاهی نگهداری شده در محلول سولفات منیزیم 5 درصد، تعداد 60 نمونه با استفاده از قالب های مکعبی به ابعاد 10 سانتی متر و نمونه هایی جهت واسنجی با استفاده از قالب های مکعبی با ابعاد 15 سانتی متر در شرایط آزمایشگاهی ساخته شد. آزمایش های لازم برای کلیه طرح ها در سنین 7، 28، 60، 90 و 180 روزه انجام گردید. در این پژوهش، خاکستر مخروط کاج به میزان 10،20 و 30 درصد وزنی جایگزین سیمان شد. نتایج نشان داد که میزان بهینه خاکستر مخروط کاج، 20 درصد می باشد. در این درصد، بهترین دوام در برابر حمله سولفات به دست آمد. در سن 180 روز، نمونه حاوی 20درصد خاکستر، 127.18 درصد افزایش مقاومت فشاری در محیط سولفات منیزیم پیدا کردند. کاهش وزن نمونه کنترل در محیط سولفات منیزیم، 1.35 برابر نمونه حاوی 20 درصد خاکستر مخروط کاج می باشد. تخریب ظاهری نمونه ها در محیط سولفات منیزیم به میزان کم مشاهده گردید و کمترین تورم و آسیب را نمونه های حاوی خاکستر مخروط کاج پیدا کردند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها