• بررسی میزان عود در روش سم زدایی فوق سریع زیر بیهوشی عمومی در افراد وابسته به هروئین و تریاک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 817
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: در افراد وابسته به مواد افیونی مثل هروئین و تریاک، می توان از شیوه های مختلف بازگیری و بازتوانی استفاده کرد. یکی از روش های سم زدایی فوق سریع زیر بیهوشی یا ultra rapid opiate detoxification (urod) است که در آن در مدت چند ساعت بدن از آثار این مواد پاک می شود. این روش، بحث انگیز است و نسبت به موثر و ایمن بودن آن تردید وجود دارد.

  هدف: بررسی میزان عود در مبتلایان به مواد افیونی با روش سم زدایی فوق سریع زید بیهوشی عمومی در بیمارستان شفای رشت از سال 1383 تا فروردین 1386.

  مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی، 90 بیمار داوطلب ترک که به مرکز ترک اعتیاد فوق سریع در مرکز آموزشی درمانی معرفی شده بود در مصاحبه اولیه توسط مجریان طرح با پرسشنامه asi سنجیده شدند و یک هفته قبل و بلافاصله پس از بستری برای انواع مواد مخدر غربالگری ادراری شدند. نمرده دهی وضعیت جسمانی بیماران، بر اساس سیستم نمره دهی انجمن بیهوشی آمریکا انجام شد. بیماران پیش و پس از سم زدایی با مقیاس 13 موردی 15, (objective opiate witdrawal scale)oows موردی (subjective opiate witdrawal scale) sows ارزیابی شدند.. بیماران آخرین دوز ماده مخدر را 6 ساعت قبل از سم زایی بصورت مورفین دریافت کردند و نهایتا در فواصل 1، 6 و 24 ساعت بعد از سم زدایی مجددا با پرسشنامه های oows, sows، ارزیابی شدند. آزمایش اپیوم ادرار برای پیگیری موارد بازگشت به مصرف مواد بکار رفت. اطلاعات هر بیمار با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها