• فراوانی عوامل همراه سرطان دهان در استان گیلان طی سال های 1383-1375

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1395/07/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1395/07/06
  • تعداد بازدید: 570
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقدمه: سرطان دهان مشکل بهداشتی عمده در بسیاری از کشورهای جهان است. شیوع این بیماری در نقاط مختلف دنیا، متفاوت است و مانند هر بیماری دیگر برای شناخت عمیق آن آگاهی از چگونگی توزیع بیماری در مناطق مختلف ایران لازم است.

  هدف: تعیین فراوانی عوامل همراه سرطان دهان در بیماران مبتلا در استان گیلان طی سال های 83-1375.

  مواد و روش ها: در این مطالعه گذشته نگر، اطلاعات آماری از تمام سرطان های حفره دهان با مراجعه به بایگانی مرکز ثبت سرطان استان گیلان و مطب متخصصان جراحی فک و صورت جمع آوری شد و سن، جنس، شیوع و محل آنها ثبت شد.

  نتایج: از کل نمونه های بررسی شده، 306 مورد سرطان دهان شناسایی شد. از این تعداد، 186 (60.8%) مرد و 120 نفر (39.2%) زن بودند. نسبت مردان به زنان 1.55 به 1 و میانگین سن بیماران 15.65±57.7 سال بود. بیشترین فراوانی سنی ابتلا مربوط به دهه هفتم زندگی بود. از نظر آسیب شناسی، شایع ترین بدخیمی 205 مورد (67%) کارسینومای اسکواموس سل و پس از آن به ترتیب لنفوم با 27 مورد (8.8%) رتبه دوم و آدنوکارسینوما و کارسینومای موکواپیدرموئید هر کدام با 12 مورد (3.9%) جایگاه سوم را از نظر شیوع داشتند. شایع ترین محل بدخیمی، به ترتیب زبان 53 مورد (17.3%)، لب پایین 35 مورد (11.4%) و لوزه 29 مورد (9.48%) بود.

  نتیجه گیری: اکثر یافته های این بررسی مشابه مطالعات قبلی بود. برای شناخت عوامل خطر ابتلای به سرطان دهان، نیاز به کسب آمار دقیق از نقاط مختلف کشور است که می توان با بهره گیری از سیستم منسجم ثبت سرطان این کار را انجام داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها